Accept

Size Chart

cm
in
Size Waist Waist: Cuffed Inside Leg: Skinny Inside Leg: Straight Inside Leg: Slim Inside Leg: Tapered Inside Leg: Cuffed Thigh: Straight Thigh: Slim Thigh: Tapered Thigh: Skinny Thigh: Cuffed
28 71cm 71cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 53.3cm 49.5cm 53.3cm 46.4cm 55.9cm
30 76cm 76cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 55.9cm 52.1cm 55.9cm 48.9cm 58.4cm
31 78.7cm 78.7cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 57.2cm 53.3cm 57.2cm 50.2cm 59.7cm
32 81.3cm 81.3cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 58.4cm 54.6cm 58.4cm 51.4cm 61cm
33 83.8cm 71cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 59.7cm 55.9cm 59.7cm 52.7cm 62.2cm
34 83.4cm 83.4cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 61cm 57.2cm 61cm 54cm 63.5cm
35 89cm 89cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 62.2cm 58.4cm 62.2cm 55.2cm 64.8cm
36 91.4cm 91.4cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 63.5cm 59.7cm 63.5cm 56.5cm 66cm
38 96.5cm 96.5cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 66cm 62.2cm 66cm 59.1cm 68.6cm
40 101.6cm 101.6cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 94cm 64.8cm 68.6cm 61.6cm 71.1cm
42 106.7cm 106.7cm 80cm 81.3cm 82.2cm 81.3cm 69.1cm 71.1cm 67.3cm 71.1cm 64.1cm 73.7cm
Denim
Top